Wiki Lassen Informatie MIG/MAG

MIG/MAG Lassen

DROSTE BEJAH heeft jarenlange ervaring op het gebied van MIG/MAG lassen. Wij beschikken over meerdere lasrobots met verschillende laadstations. Hierdoor kan de lasrobot optimaal gevuld worden. Sommige robots zijn voorzien van een manipulator. In onze eigen engineer afdeling en gereedschapsmakerij ontwikkelen en vervaardigen wij zelfstandig de specifieke lasmallen.

MIG/MAG Lassen Wiki informatie

MIG/MAG lassen staat ook bekend als "halfautomaat"-lassen. MIG/MAG staat voor Metal Inert Gas/Metal Active Gas. Het zijn eigenlijk twee soorten maar omdat het enige verschil het gebruikte gas is wordt het toch als eenzelfde soort gezien. Bij deze twee lasprocessen wordt er tijdens het lassen continu een draad aangevoerd.

Tussen deze draad en het werkstuk wordt de boog in stand gehouden. Het smeltbad wordt beschermd door een beschermgas. Bij MIG-lassen gaat het om een inert gas (bijvoorbeeld argon of mengsels van argon met Waterstofgas en helium); bij MAG om een actief gas (bijvoorbeeld kooldioxide of argonmenggassen met Ar, CO2 en O2). Een inert gas reageert niet (met het smeltbad) en een actief gas wel, dus heeft een actief gas invloed op de samenstelling van de uiteindelijke las.

Vaak worden er ook menggassen gebruikt tussen inerte en actieve gassen. MIG/MAG-lassen is tegenwoordig het meest gebruikte lasproces door zijn veelzijdigheid en snelheid: zo'n 50 % van alle toevoegmetaal verkocht in Nederland wordt voor dit proces gebruikt. Het is zo populair wegens de mogelijkheid tot mechanisatie en robotisatie, hoge flexibiliteit en hoge neersmelt.

Er kan op drie manieren gelast worden: Kortsluitboog (short arc), bestaande uit herhaalde kortsluitingen Sproeiboog (spray arc), en Pulsboog (pulsed arc).

Bij MIG/MAG wordt een constante spanning gebruikt, i.t.t. TIG-lassen en lassen met beklede elektrode, waar een constante stroom wordt gebruikt.

 

Brosis.nl Hosting en Design Site to Edit CMS